هوالشافی

دوستان گرامی برخی مواقع لازم است بدانیم غذا یا دارویی که مصرف میکنیم دارای چه طبعی است،تا از روی آن با توجه به مزاج خود از مناسب ترین مواد غذایی یا داروی گیاهی که با ما سازگاری بیشتری دارد استفاده کنیم. در این جداول که توسط دکتر دَدَه زاده تدوین گردیده تعداد زیادی از گیاهان دارویی و مواد غذایی گنجانده شده است.امیدواریم که بتوانیم در تعدیل مزاج شما موثر واقع شویم.

 

 

0

 

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

8

9

10

11

12

 

۱۳۹۴/۰۵/۰۳
طبع و مزاج

طبع مواد غذایی و گیاهان دارویی

هوالشافی دوستان گرامی برخی مواقع لازم است بدانیم غذا یا دارویی که مصرف میکنیم دارای چه طبعی است،تا از روی آن با توجه به مزاج خود […]