1394/08/13

بیدمشک

نام علمی: salix aegyptiaca بیدمِشک یا سالیکس کاپری نام‌های ديگر بیدمشک: گل بيدک، مِشک فيک، مِشبِد، سوگوت، پيشی پيشی، دارفشفشه، گربه بيد، بهرامَج، شاه بيد، بيد […]