لکه هایی سفید کوچک

1394/05/16

برص, ویتیلیگو یا لک و پیس

علم پزشکی این بیماری را لاعلاج می داند و در مورد آن چنین می نویسند :